loading...

Daftar Surat

Al-Qur'an

1 Al Faatihah الفَاتِحَة Pembukaan 7 ayat
2 Al Baqarah البَقَرَة Sapi Betina 286 ayat
3 Ali 'Imran آل عِمرَان Keluarga Imran 200 ayat
4 An Nisaa' النِّسَاء Wanita 176 ayat
5 Al Maa-idah المَائدة Hidangan 120 ayat
6 Al An'am الاٴنعَام Binatang Ternak 165 ayat
7 Al A'raaf الاٴعرَاف Tempat Tertinggi 206 ayat
8 Al Anfaal الاٴنفَال Harta Rampasan Perang 75 ayat
9 At Taubah التّوبَة Pengampunan 129 ayat
10 Yunus یُونس Yunus 109 ayat
11 Huud هُود Huud 123 ayat
12 Yusuf یُوسُف Yusuf 111 ayat
13 Ar Ra'd الرّعد Guruh 43 ayat
14 Ibrahim إبراهیم Ibrahim 52 ayat
15 Al Hijr الحِجر Negeri Kaum Samud 99 ayat
16 An Nahl النّحل Lebah 128 ayat
17 Al Israa' الإسرَاء Keturunan Isra'il 111 ayat
18 Al Kahfi الکهف Gua 110 ayat
19 Maryam مَریَم Maryam 98 ayat
20 Thaahaa طٰه Thaahaa 135 ayat
21 Al Anbiyaa' الاٴنبیَاء Nabi-Nabi 112 ayat
22 Al Hajj الحَجّ Haji 78 ayat
23 Al Mu'minuun المؤمنون Orang-Orang yang Beriman 118 ayat
24 An Nuur النُّور Cahaya 64 ayat
25 Al Furqaan الفُرقان Pembeda 77 ayat
26 Asy Syu'araa' الشُّعَرَاء Para Penyair 227 ayat
27 An Naml النَّمل Semut 93 ayat
28 Al Qashash القَصَص Cerita-Cerita 88 ayat
29 Al 'Ankabuut العَنکبوت Laba-Laba 69 ayat
30 Ar Ruum الرُّوم Bangsa Romawi 60 ayat
31 Luqman لقمَان Luqman 34 ayat
32 As Sajdah السَّجدَة Sujud 30 ayat
33 Al Ahzab الاٴحزَاب Golongan yang Bersekutu 73 ayat
34 Saba' سَبَإ Kaum Saba' 54 ayat
35 Faathir فَاطِر Pencipta 45 ayat
36 Yaa Siin یسٓ Yaa Siin 83 ayat
37 Ash Shaaffat الصَّافات Yang Bersaf-saf 182 ayat
38 Shaad صٓ Shaad 88 ayat
39 Az Zumar الزُّمَر Rombongan-Rombongan 75 ayat
40 Al Mu'min المؤمن / غَافر Orang yang Beriman 85 ayat
41 Fushshilat فُصّلَت Yang Dijelaskan 54 ayat
42 Asy Syuura الشّوریٰ Musyawarah 53 ayat
43 Az Zukhruf الزّخرُف Perhiasan 89 ayat
44 Ad Dukhaan الدّخان Kabut 59 ayat
45 Al Jaatsiyah الجَاثیَة Yang Berlutut 37 ayat
46 Al Ahqaaf الاٴحقاف Bukit-Bukit Pasir 35 ayat
47 Muhammad محَمَّد Nabi Muhammad SAW 38 ayat
48 Al Fath الفَتْح Kemenangan 29 ayat
49 Al Hujuraat الحُجرَات Kamar-Kamar 18 ayat
50 Qaaf قٓ Qaaf 45 ayat
51 Adz Dzariyaat الذّاریَات Angin yang Menerbangkan 60 ayat
52 Ath Thuur الطُّور Bukit 49 ayat
53 An Najm النّجْم Bintang 62 ayat
54 Al Qamar القَمَر Bulan 55 ayat
55 Ar Rahmaan الرَّحمٰن Yang Maha Pemurah 78 ayat
56 Al Waaqi'ah الواقِعَة Hari Kiamat 96 ayat
57 Al Hadiid الحَدید Besi 29 ayat
58 Al Mujaadilah المجَادلة Wanita yang Mengajukan Gugatan 22 ayat
59 Al Hasyr الحَشر Pengusiran 24 ayat
60 Al Mumtahanah المُمتَحنَة Perempuan yang Diuji 13 ayat
61 Ash Shaff الصَّف Barisan 14 ayat
62 Al Jumu'ah الجُمُعَة Hari Jum'at 11 ayat
63 Al Munaafiquun المنَافِقون Orang-Orang yang Munafik 11 ayat
64 At Taghaabun التّغَابُن Hari Ditampakkan Segala Kesalahan 18 ayat
65 Ath Thalaaq الطّلاَق Talak 12 ayat
66 At Tahriim التّحْریم Mengharamkan 12 ayat
67 Al Mulk المُلک Kerajaan 30 ayat
68 Al Qalam القَلَم Kalam 52 ayat
69 Al Haaqqah الحَاقَّة Hari Kiamat 52 ayat
70 Al Ma'aarij المعَارج Tempa-Tempat Naik 44 ayat
71 Nuh نُوح Nuh 28 ayat
72 Al Jin الجنّ Jin 28 ayat
73 Al Muzzammil المُزمّل Orang yang Berselimut 20 ayat
74 Al Muddatstsir المدَّثِّر Orang yang Berkemul 56 ayat
75 Al Qiyaamah القِیَامَة Hari Kiamat 40 ayat
76 Al Insaan ٱلدَّهۡر / الإنسَان Masa 31 ayat
77 Al Mursalaat المُرسَلات Malaikat yang Diutus 50 ayat
78 An Naba' النّبَإِ Berita Besar 40 ayat
79 An Nazi'at النَّازعَات Malaikat-Malaikat yang Mencabut 46 ayat
80 'Abasa عَبَسَ Ia Bermuka Masam 42 ayat
81 At Takwiir التّکویر Menggulung 29 ayat
82 Al Infithaar الانفِطار Terbelah 19 ayat
83 Al Muthaffifiin المطفّفِین Kecurangan 36 ayat
84 Al Insyiqaaq الانشقاق 25 ayat
85 Al Buruuj البُرُوج Gugusan Bintang 22 ayat
86 Ath Thaariq الطّارق Yang Datang di Malam Hari 17 ayat
87 Al A'laa الاٴعلی Yang Paling Tinggi 19 ayat
88 Al Ghaasyiyah الغَاشِیَة Hari Pembalasan 26 ayat
89 Al Fajr الفَجر Fajar 30 ayat
90 Al Balad البَلَد Negeri 20 ayat
91 Asy Syams الشّمس Matahari 15 ayat
92 Al Lail اللیْل Malam 21 ayat
93 Adh Dhuhaa الِضُّحىٰ Waktu Dhuha 11 ayat
94 Al Insyirah الشَّرح Kelapangan 8 ayat
95 At Tiin التِّین Buah Tin 8 ayat
96 Al 'Alaq العَلق Segumpal Darah 19 ayat
97 Al Qadr القَدر Kemuliaan 5 ayat
98 Al Bayyinah البَیّنَة Bukti yang Nyata 8 ayat
99 Al Zalzalah الزّلزَلة Keguncangan 8 ayat
100 Al 'Aadiyaat العَادیَات Kuda Perang yang Berlari Kencang 11 ayat
101 Al Qaari'ah القَارعَة Hari Kiamat 11 ayat
102 At Takaatsur التّکاثُر Bermegah-Megahan 8 ayat
103 Al 'Ashr العَصر Masa 3 ayat
104 Al Humazah الهُمَزة Pengumpat 9 ayat
105 Al Fiil الفِیل Gajah 5 ayat
106 Quraisy قُرَیش Suku Quraysy 4 ayat
107 Al Maa'uun المَاعون Barang-Barang yang Berguna 7 ayat
108 Al Kautsar الکَوثَر Nikmat yang Banyak 3 ayat
109 Al Kaafiruun الکافِرون Orang-Orang Kafir 6 ayat
110 An Nashr النّصر Pertolongan 3 ayat
111 Al Lahab لهب / المَسَد Gejolak Api 5 ayat
112 Al Ikhlash الإخلاص Kemurnian Keesaan Allah 4 ayat
113 Al Falaq الفَلَق Waktu Subuh 5 ayat
114 An Naas النَّاس Manusia 6 ayat

Aplikasi Android

Iklan