• Kekuasaan umum
 • Kekuasaan pemerintah
 • Cara memegang tampuk pimpinan
 • Kewajiban pemimpin
 • Hak-hak pemimpin
 • Taat dan patuh pada pimpinan: 24:48
 • Dasar-dasar sistem pemerintahan Islam
 • Kekuasaan khusus
 • Keutamaan keadilan dalam hukum: 4:58, 4:135, 5:42
 • Etika peradilan
 • Mahkamah-pengadilan
 • Cara hakim mengambil keputusan
 • Keputusan hukum dengan berdasarkan pada sumpah
 • Ancaman keras untuk pelaku sumpah palsu: 24:7, 24:9
 • Pemberatan sumpah: 24:7, 24:9
 • Cara pengambilan sumpah: 5:107
 • Keputusan hukum dengan bersandar pada pengakuan: 12:52
 • Pertentangan
 • Syarat-syarat saksi
 • Keadilan saksi
 • Orang yang diberi kesaksian
 • Kesaksian atas kelaliman: 25:72
 • Kesaksian atas perbuatan zina: 4:15
 • Kesaksian atas talak dan rujuk: 65:2
 • Kesaksian atas hutang dan harta: 2:282, 4:6, 5:106
 • Keputusan hukum dengan bersandar pada kesaksian