• Keutamaan jihad
 • Keutamaan mujahidin (pejuang)
 • Kewajiban berjihad
 • Perang dan tipu muslihat: 30:3
 • Tidak ikut berperang tanpa halangan
 • Halangan tidak ikut berperang
 • Dibolehkan tidak ikut berperang karena halangan: 9:91, 9:92, 48:17
 • Orang sakit dan orang lemah tidak ikut berperang: 4:95, 9:91
 • Tidak ikut berperang karena ketiadaan nafkah: 9:91, 9:92
 • Niat mujahid
 • Sifat-sifat mujahid
 • Sifat-sifat komandan / pemimpin
 • Peralatan tempur
 • Kendaraan tempur
 • Melatih mujahidin
 • Mempersiapkan pasukan
 • Teknik-teknik bertempur
 • Mengatur pasukan
 • Menyusun kompi dan pasukan: 61:4
 • Permulaan perang
 • Pemberitahuan dibatalkannya perjanjian: 8:58, 9:2, 9:3
 • Etika berperang
 • Mohon doa orang yang lemah dan orang shaleh: 2:249
 • Hukum membunuh wanita dan anak-anak atau orang tua: 2:190
 • Larangan menyiksa mayat: 2:190
 • Membalas dengan yang serupa: 16:126, 22:60, 42:40
 • Larangan membakar musuh: 2:190
 • Penyiksaan dengan api: 2:190
 • Menyerang musuh: 8:57, 47:4, 66:9
 • Mati syahid
 • Cara-cara menghentikan perang
 • Musuh memeluk Islam
 • Tidak memerangi musuh yang memeluk Islam: 2:193
 • Hasil-hasil perang
 • Dari siapa jizyah diambil: 9:29
 • Tawanan perang
 • Memperbudak tawanan: 2:85, 47:4
 • Pembebasan tawanan: 47:4
 • Perlakuan terhadap tawanan: 8:67
 • Hukum harta rampasan perang: 8:1, 48:19, 48:20
 • Pembagian harta rampasan perang
 • Harta rampasan perang dibagi lima: 8:41
 • Harta rampasan perang halal bagi tentara: 8:69, 48:19, 48:20
 • Bagian orang yang tidak ikut berperang: 48:15
 • Fai' (harta rampasan yang diambil tanpa melalui perang)
 • Mencuri harta rampasan: 3:161
 • Pembagian fai': 59:7
 • Perdamaian
 • Perjanjian damai dengan musyrikin: 9:8
 • Memenuhi perjanjian dengan orang kafir: 9:4
 • Melanggar perjanjian
 • Gencatan senjata
 • Hukum gencatan senjata: 8:61, 9:4
 • Gencatan senjata antara Nabi dan orang-orang musyrik: 8:61, 9:4