• Akhlaq mulia
 • Hakikat kebaikan: 2:177, 2:189
 • Keutamaan perbuatan baik
 • Berbakti kepada kedua orang tua
 • Silaturahmi
 • Taubat orang yang berzina: 4:16
 • Taubat pencuri: 5:39
 • Taubat pembunuh: 4:92
 • Taubat orang yang menuduh zina: 24:5
 • Taubat orang kafir: 3:89
 • Taubat orang murtad: 3:89
 • Taubat orang munafik: 4:146
 • Kewajiban mencintai Allah dan RasulNya: 2:165, 3:31, 9:24
 • Tanda cinta karena Allah: 3:31, 5:54, 59:9
 • Suka berbuat baik kepada orang bagian dari iman: 59:10
 • Keutamaan bersaudara karena Allah
 • Cinta Ilahi bagi orang yang bersaudara karena Allah: 8:63
 • Malu bagian dari kebenaran: 33:53
 • Tentang dunia
 • Sabar
 • Jujur
 • Mematuhi pemimpin
 • Akhlaq-Akhlaq buruk
 • Ain (dengki) suatu realita: 113:5
 • Menjauhi dengki dan kezaliman: 4:32
 • Mengucapkan Masyaa' Allah Laa Quwata Illa Billah: 18:39
 • Mengumpat dan membicarakan orang lain
 • Menjauhkan diri dari mengumpat: 49:12, 68:11
 • Balasan orang-orang yang mengumpat: 49:12
 • Mengumpat orang yang zalim: 4:148
 • Etika berbicara
 • Etika berkumpul
 • Yang didapat dari perkumpulan baik dan perkumpulan jelek: 4:140, 6:68, 23:67
 • Memilih kawan berkumpul: 4:144, 6:52, 6:68, 74:45
 • Menghormati dan meluaskan tempat kepada orang saat berkumpul: 58:11
 • Berbisik-bisik dalam tempat perkumpulan: 58:8, 58:9
 • Etika keluar dari tempat perkumpulan: 24:62
 • Etika berjalan
 • Memberi salam
 • Cara memberi salam
 • Menjawab salam
 • Meminta izin
 • Etika meminta izin: 24:27, 24:28, 24:58, 24:59, 33:53
 • Lafaz dan cara meminta izin: 24:61
 • Meminta izin untuk menghindari pandangan (yang dilarang): 24:58
 • Meminta izin di hotel dan tempat-tempat umum: 24:29
 • Meminta izin ketika akan keluar: 24:62
 • Hak tamu
 • Hak jalanan
 • Hak tetangga
 • Menghormati tetangga: 4:36
 • Hak-hak tetangga terdekat: 4:36, 107:7
 • Memperlakukan binatang
 • Perumpamaan dengan binatang: 7:179
 • Kalung binatang: 5:2, 5:97
 • Hubungan dengan hamba sahaya
 • Makan dan minum hamba sahaya: 4:36
 • Pakaian hamba sahaya: 4:36
 • Memerintah hamba sahaya sesuai kemampuannya: 4:36
 • Memperlakukan hamba dengan baik: 4:36