• Minuman yang diharamkan
 • Hukum minum arak
 • Macam-macam makanan
 • Makanan yang halal
 • Makanan yang diharamkan
 • Etika pada makanan
 • Undangan makan
 • Berkumpul untuk makan: 24:61
 • Hak orang lain pada makanan
 • Mengutamakan sebagian makanan dari makanan lain: 13:4, 18:19
 • Berjalan setelah makan: 33:53
 • Bercakap-cakap dengan tamu: 33:53
 • Penyembelihan
 • Cara-cara menyembelih
 • Membaca bismillah sebelum menyembelih: 16:115, 22:34, 22:36
 • Cara meletakkan binatang ketika disembelih: 22:36
 • Cara menyembelih binatang yang jatuh dan yang lari: 5:3
 • Syarat makan binatang sembelihan
 • Berburu
 • Disyariatkannya berburu: 5:4, 5:96
 • Perlengkapan berburu
 • Berburu dengan cara melempar: 5:3
 • Berburu dengan panah: 5:94
 • Berburu dengan anjing
 • Hukum hewan buruan yang dimakan anjing: 5:3
 • Anjing pemburu: 5:4
 • Hukum yang bersangkutan dengan berburu
 • Yang dimakan binatang buas haram kecuali setelah disembelih: 5:3
 • Membaca bismillah ketika berburu: 5:4
 • Hukum berburu pada saat ihram: 5:1, 5:2, 5:94, 5:95, 5:96
 • Kafarat berburu pada saat ihram: 5:95